‘Eigenlijk ben je continue Harrie. Dat staat nooit uit.’Rob Schraven - Koskamp Automaterialen

Veel gestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons weten!

Er zijn veel subsidies en regelingen mogelijk, denk aan de loondispensatie of kostensubsidie, lage-inkomensvoordeel en jobcoach. Soms heeft u een doelgroepverklaring van uw werknemer nodig of gelden er andere voorwaarden. Vaak kunnen subsidies worden gecombineerd. Meer weten? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Als werkgever kunt u de doelgroepverklaring niet voor uw werknemer aanvragen. Uw werknemer kan alleen zelf een doelgroepverklaring aanvragen door contact op te nemen met zijn of haar uitkeringsinstantie, zoals de gemeente of UWV (Telefoon Werknemers, 0900-9294). Uw werknemer mag u wel machtigen om de doelgroepverklaring aan te vragen. Heeft u vragen over de doelgroepverklaring, het afgeven van een machtiging of de doelgroepverklaring LKV? Neem contact op met WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland.

In het doelgroepregister staan gegevens van personen die onder de banenafspraak
vallen of die alleen meetellen voor de quotumheffing. Wilt u weten of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister banenafspraak staat? U kunt dit opvragen via het werkgeversportaal van UWV met het burgerservicenummer van uw werknemer of met uw loonheffingennummer. Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.

Met een arbeidsanalyse brengen we de werkprocessen binnen uw organisatie in kaart. Dit geeft inzicht in en mogelijke oplossingen voor personeelsvraagstukken. De arbeidsanalyse is onderdeel van het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie. Meer weten? Neem contact op met WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland.

Voor sommige zieke werknemers met een dienstverband kunt u een Ziektewet-uitkering aanvragen. Dit zijn werknemers met ziekte door zwangerschap of bevalling, medewerkers met een No-Riskpolis of medewerkers die onder de Compensatieregeling vallen. Is uw werknemer ruim driekwart jaar ziek? Dan doet u bij UWV aangifte van langdurige ziekte. Meer weten, advies of ondersteuning nodig? Neem contact op met WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland.

Welk contract en contractduur, proeftijd, loon en arbeidsvoorwaarden voor u en uw werknemer gunstig zijn is altijd maatwerk. Natuurlijk heeft u rekening te houden met wettelijke regels rondom contract en ontslag. Wilt u hierover informatie of advies inwinnen? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Een ontslagprocedure bestaat uit verschillende (juridische) stappen die u neemt om een arbeidsovereenkomst met uw werknemer te eindigen. Ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid vraagt u aan bij UWV. Bij ontslag om alle andere redenen volgt u een ontslagprocedure via de kantonrechter. Als u de arbeidsovereenkomst eindigt door ontslag met wederzijds goedvinden, dan heeft u geen toestemming nodig van UWV of de kantonrechter. Informatie of advies nodig? Neem contact op met WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland.

Loonwaardebepaling is een onderzoek op de werkplek. Bekijk hier hoe een loonwaardebepaling door UWV in zijn werk gaat. Een arbeidsdeskundige van UWV meet en stelt de loonwaarde van uw werknemer met een arbeidsbeperking vast. De arbeidsdeskundige vergelijkt zijn arbeidsprestaties met die van een collega zonder arbeidsbeperking. Als na de loonwaardebepaling blijkt dat u recht heeft op loondispensatie, dan mag u deze werknemer tijdelijk minder dan het wettelijk minimum loon betalen. Bij een loonkostensubsidie is ook een loonwaardebepaling nodig. Die kan UWV voor gemeenten uitvoeren.

Een proefplaatsing is bedoeld voor werknemers met een WAO-uitkering, WIA-uitkering, WAZ-uitkering, Wajong-uitkering, Ziektewet-uitkering, WW-uitkering of een Participatiewet uitkering. WerkgeversServicepunt kan u in contact brengen met geschikte kandidaten of u ondersteunen bij het aanvragen van een proefplaatsing. Meer weten? Neem contact op.

U kunt een proefplaatsing aanvragen wanneer u een werknemer aan wilt nemen, maar u twijfelt of deze geschikt is voor de functie. In aanmerking komen werknemers die moeilijk aan werk komen en een uitkering van UWV of de gemeente hebben. UWV of gemeente moet toestemming geven voor de proefplaatsing. Wij ondersteunen u graag bij de werving en selectie van een geschikte kandidaat en de aanvraag proefplaatsing. Meer weten? Neem contact op.

In het nieuwsoverzicht op deze website vindt u alle nieuwsberichten over het coronavirus en de financiële maatregelen voor werkgevers en ondernemers.

Cookie-instellingen