Er zijn veel werkzoekenden die moeilijk aan een baan kunnen komen. Denk aan energieke jongeren, ervaren 50-plussers, gemotiveerde vluchtelingen en talentvolle mensen met een arbeidsbeperking. Net als ieder ander zijn zij op zoek naar werk. Want werk is een manier om bij te dragen aan de maatschappij, het biedt een sociale omgeving, en zorgt voor zelfvertrouwen en zelfstandigheid. In uw bedrijf kunnen onze talenten groeien.

Het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland wil samen met werkgevers de komende jaren meer arbeidskansen realiseren. Doet u mee?

Wij zijn hét servicepunt voor werkgevers met personeelsvragen. Wij kunnen u kosteloos helpen bij de invulling van vacatures en u adviseren over sociaal ondernemen. Vanuit deze doelstelling helpt het WSP mensen vanuit een uitkering aan werk.

Uw personeelsvraag verbinden wij zoveel mogelijk met onze sociale opdracht. Daarmee realiseren we gezamenlijk de publieke meerwaarde: kansen bieden op de arbeidsmarkt voor mensen die ondersteuning goed kunnen gebruiken. Wij nemen de zorg van werving en selectie van u over en kunnen u informeren over eventuele aanvullende subsidies en regelingen. Als dienstverlener in de regio Midden-Gelderland investeren wij in goede en duurzame relaties met werkgevers.


Sociaal ondernemen

Veel ondernemers willen naast economische doelen ook sociale doelen bereiken.

Meer


Wat wij voor u
kunnen betekenen

Goed personeel is de basis van uw onderneming waarmee u successen kunt boeken.

Meer


Participatiewet

Het Werkgeversservicepunt biedt ondersteuning aan werknemers en ontzorgt daarbij werkgevers.

Meer


Personeel & subsidie

Goed personeel is de basis van uw onderneming waarmee u successen kunt boeken.

Meer


Vervullingsgraad

Vervullingsgraad 656

Door 1.323 plaatsingen te realiseren komen we op een vervullingsgraad van 65,6%.


Banenafspraak

Banenafspraak

In totaal 336 plaatsingen banenafspraak, geregistreerd in het doelgroepenregister (212 Wajong en 124 niet Wajong). 


Plaatsingen

Aantal plaatsingen

Het aantal plaatsingen in 2017 via het Werkgeverservicepunt gerealiseerd.


Werkgeverstevredenheid

werkgeverstevredenheid

Regelmatig vragen wij aan werkgevers wat ze van onze dienstverlening vinden. Hierboven staat onze actuele score.

    

Partners & links

Het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Doesburg, Duiven, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Zevenaar en UWV. Het Werkgeversservicepunt werkt daarnaast samen met werkgeversorganisaties, sociale partners, scholen en kennisinstellingen om de dienstverlening richting werkgevers gecoördineerd vorm te geven.

Meer