Steunpunt SROI: voor álle ondernemers en inkopers in Midden-Gelderland

SROI voor opdrachtgevers

Steunpunt SROI Midden-Gelderland adviseert inkopers van A tot Z. Van het opnemen van SROI in een bestek tot het monitoren van de aanbesteding. 

Wat is social return?

Als social return-activiteit telt alles mee wat een opdrachtnemer doet om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie verder te helpen op - of richting - de arbeidsmarkt. Dat kan gaan om betaald werk, maar bijvoorbeeld ook om (meeloop)stages, werkervaringsplekken, het bieden van opleidingsmogelijkheden of andere vormen van begeleiding of support.

Er zijn verschillende manieren om SROI op te nemen in een aanbesteding. De twee meest gebruikte vormen zijn SROI opnemen als gunningscriterium of als contracteis (in de vorm van een percentage van de opdrachtwaarde of een vooraf vastgesteld bedrag). 5% van de opdrachtwaarde is de standaard, maar in sommige gevallen wijken we hier vanaf.

Advies en begeleiding 

Betrek het Steunpunt SROI vanaf het begin bij het schrijven van het bestek of het uitzetten van de opdracht. Het Steunpunt SROI denkt mee over hoe met jouw project de meeste sociale impact gemaakt kan worden.

Na gunning draag je de SROI-verplichting over aan het Steunpunt SROI en worden met de leverancier afspraken gemaakt over de invulling van de verplichting. Als inkoper heb je er in principe geen omkijken meer naar. Tenzij je dat wil, dan houdt het Steunpunt je op de hoogte.

Monitoring via WIZZR

De voortgang van het project kun je volgen in monitoringssysteem WIZZR. Dit systeem geeft inzicht in het aantal mensen dat via SROI aan werk geholpen is. Alles over WIZZR lees je in de Handleiding voor Opdrachtgevers

Welke stappen neem je bij de invulling van social return?
 
  1. Verkennende fase Betrek het Steunpunt SROI in een vroeg stadium bij je opdracht of bestek, zodat we mee kunnen denken over hoe social return het beste kan worden ingezet.
  2. Vraag advies aan het Steunpunt SROI Stel al je vragen over social return aan het Steunpunt SROI. Wij leveren standaardteksten voor offerteaanvragen en bestekken. Ook kunnen we ondersteunen bij eventuele vragen die hieruit voortkomen. Bijvoorbeeld via de nota van inlichtingen.
  3. Meld de opdracht aan Project gegund? Meld het aan in WIZZR. Hiermee draag je de monitoring van de SROI-verplichting over aan het Steunpunt.
  4. Monitoring van je bestek na gunning Het Steunpunt SROI neemt contact op met de opdrachtnemer om afspraken te maken over de invulling van de verplichting en monitort de voortgang. Deze kun je volgen in WIZZR. Als we constateren dat er onvoldoende inspanning wordt geleverd, schakelen we je eerder in.
  5. Afronding Tegen het einde van de opdracht ontvang je van ons een bevestiging dat de SROI-verplichting is ingevuld en hoeveel mensen er aan werk zijn geholpen. In overleg houden we je vaker op de hoogte. 
Cookie-instellingen