Inschrijven zorgaanbieders

Inschrijven en toegang tot het interactief aankoopsysteem
Bent u zorgaanbieder en wilt u zich inschrijven? Wilt u samen met ons optrekken om complexe maatschappelijke vragen te lijf te gaan? Als u voldoet aan alle gestelde eisen en akkoord gaat met alle voorwaarden, dan kijken we uit naar een langdurige samenwerking.

CTM-platform
Wij maken gebruik van het Complete Tender Management (CTM-solution), een aanbestedingsplatform dat maatwerkconfiguraties biedt voor organisaties. Voor de regio Centraal Gelderland is een eigen interactief aankoopsysteem ingericht op CTM.

Heeft u alle aanbestedingsdocumenten zorgvuldig gelezen? Dan kunt u zich via het CTM-platform inschrijven. Alle aanbestedingsdocumenten maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Raamovereenkomst die wij afsluiten.

Algemene documenten
Alle Algemene documenten zijn voor alle percelen en producten gelijk. Deze documenten kunt u inlezen door op de onderstaande verwijzingen te klikken:

  • Algemene Bepalingen interactief aankoopsysteem Sociaal Domein Centraal Gelderland;
  • Algemene Inkoopvoorwaarden;
  • Instapcriteria;
  • Klachtenprocedure;
  • Spelregels overlegtafels;
  • SROI-bepaling;
  • CTM-instructie;
  • Verwerking persoonsgegevens.

Specifieke documenten
De overige documenten kunt u vinden op CTM binnen ons interactief aankoopsysteem. U kunt op CTM inloggen met een geldig KvK-nummer. U kunt vervolgens alle aanbestedingsdocumenten inzien en een weloverwogen keuze maken of u zich wenst in te schrijven als zorgaanbieder voor de regio Centraal Gelderland.

Klik op aanmelden om door te gaan naar het interactief aankoopsysteem in CTM.

Cookie-instellingen