Informatie voor ouders

Verlof

Foto van kinderen aan schooltafelLeerlingen hebben in een schooljaar twaalf weken vakantie. Uitstapjes en vakanties dienen daarom in die twaalf weken te worden gepland.

In een aantal gevallen kan extra verlof worden aangevraagd. Bijvoorbeeld voor een huwelijk, een overlijden of voor religieuze verplichtingen. Tot en met 10 schooldagen beslist de schooldirecteur over de aanvraag. Als het gaat over meer dan 10 schooldagen, dan moet de leerplichtambtenaar een beslissing nemen.

Als u vanwege de specifieke aard van uw beroep niet in één van de schoolvakanties met uw kind op vakantie kan gaan, kunt u verlof aanvragen. Het gaat over een verlofaanvraag van maximaal 10 schooldagen per schooljaar.  Dit mogen niet de twee weken na de zomervakantie zijn. De schooldirecteur neemt altijd de beslissing over deze aanvraag. De leerplichtambtenaar is hier verder niet bij betrokken.

U kunt het formulier hier downloaden en deze ingevuld indienen bij de directeur van de school van uw kind.

Cookie-instellingen