3. SROI

 

Inkoopdocument

Bijlage 2.1 ‘Bepalingen SROI’.

Uitleg

De regio Centraal Gelderland wil arbeidsparticipatie voor iedereen mogelijk maken. De Regio doet dit onder andere door het inkoopvolume in te zetten als instrument voor het creëren van maatschappelijke waarde. In het bijzonder door het direct en indirect stimuleren van arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt.

Aanbieders met een regionale omzet van meer dan € 200.000 op jaarbasis dienen minimaal één keer een SROI-verplichting aan te leveren. Mocht u geen uitnodiging tot aanlevering hebben ontvangen via Wizzr, maar bedraagt uw regionale omzet wel meer dan € 200.000 op jaarbasis, kunt u een e-mail sturen naar inkoop@inkoopsdcg.nl.

Aanlevering geldt voor

Voor aanbieders die in 2023 een omzet van € 200.000 of meer hadden binnen de regio Centraal Gelderland. Hierover ontvangt u een bericht vanuit WIZZR. Als u als aanbieder geen bericht heeft ontvangen maar wel een omzet van € 200.000 of meer heeft gehad, kunt u een mail sturen naar inkoop@inkoopsdcg.nl.

Wijze van aanleveren

Via WIZZR

Uiterste aanleverdatum

Voor 31 december 2024.

 

Contactpersoon: Inkoop SDCG, inkoop@inkoopsdcg.nl

Terug naar jaarplanning & overzicht

Cookie-instellingen