Verandering woonplaatsbeginsel Jeugdwet

14-10-2021

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Het bepaalt ook welke gemeente de jeugdhulp betaalt. In de praktijk blijkt het soms ingewikkeld om te bepalen welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.

Om het woonplaatsbeginsel eenduidiger te maken en beter te laten aansluiten op de doelen van de Jeugdwet, wordt per 1 januari 2022 de Jeugdwet gewijzigd in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel). Doel van het voorgestelde nieuwe woonplaatsbeginsel is dat het moet leiden tot lagere uitvoeringslasten en minder onduidelijkheid, waardoor de jeugdige sneller wordt geholpen. Daarnaast is de verwachting dat het nieuwe voorstel leidt tot meer aandacht en ruimte voor preventie.

De invoering van het nieuwe WPB betreft óók de jeugdigen die op dit moment al in zorg zijn: voor hen moet uitgezocht worden of zij overgedragen moeten worden aan een andere gemeente. Meer algemene informatie vindt u hier.

Ook de gemeenten in regio Centraal Gelderland zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de invoering van deze nieuwe wet. Zodra er meer bekend is over de stappen die de gemeenten in onze regio gaan ondernemen, laten wij dat u weten via onze website. Onze gecontracteerde aanbieders houden wij op de hoogte via het platform CTM en de mail. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de contactpersoon woonplaatsbeginsel Jeugdwet van de betreffende gemeente op onze website.

Cookie-instellingen