Inschrijving voor inkoop 2020 geopend

21-10-2019

Op maandag 21 oktober is via het online inkoopplatform CTM (Complete Tender Management) de inschrijving gestart voor de inkoop van zorg in het kader van de Jeugdwet en Wmo binnen het Sociaal Domein Centraal Gelderland.

De regio Centraal Gelderland werkt samen om ondersteuning te realiseren voor inwoners in de 11 betrokken gemeenten. De regio gaat hierbij uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het oplossen van maatschappelijke opgaven die gebieds-gebonden (lokaal en regionaal) en integraal aangepakt moeten worden.

Inkoopproces
De regio Centraal Gelderland wordt hierin ondersteund door Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland (Inkoop SDCG). Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland treedt tijdens deze inkoopprocedure op als procesbegeleider. Zorgaanbieders kunnen zich tot 3 februari 2020 inschrijven. Binnen het proces worden aanbieders beoordeeld op geschiktheid, vindt er een kwaliteitscontrole plaats en worden er tot slot verificatiegesprekken gehouden. Vanaf 1 juli 2020 kunnen nieuwe contracten worden afgesloten.

Inschrijving via CTM
Deze inkoop betreft een elektronische inkoop en de inschrijving voor aanbieders verloopt enkel via het online inkoopplatform CTM (Complete Tender Management). Wilt u meer weten over de inschrijving, klik dan hier.

Inkoopdocumenten
Alle inkoopdocumenten zijn vanaf 21 oktober 2019 openbaar en vanaf dit moment kunnen aanbieders zich inschrijven tot uiterlijk 3 februari 2020. Alle algemene documenten en productspecifieke documenten zijn beschikbaar binnen het inschrijfproces. Wilt u de documenten inzien voorafgaand aan een inschrijving, klik dan hier.

Cookie-instellingen