Contractmanagement Inburgering

Onder de nieuwe Wet inburgering 2021 hebben de gemeenten de regierol voor van het inburgeringsproces en daarbij zijn gemeenten verantwoordelijk voor het contracteren van partijen voor een kwalitatief goed en effectief inburgeringsaanbod.

Negen gemeenten* in Centraal Gelderland hebben in 2021 het inburgeringsaanbod voor de drie percelen (B1-route, Zelfredzaamheidsroute en Onderwijsroute) aanbesteed via de Connectie. Meer informatie en de aanbestedingsinformatie hierover kunt u hier terugvinden.

* Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

Inkoop
De negen gemeenten in de regio Centraal Gelderland werken samen in het contractmanagement hiervoor en hebben de uitvoering van het contractmanagement belegd bij de MGR sociaal domein Centraal Gelderland, module Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland.

Participatie
De bestuurscommissie Participatie is inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het contractmanagement. Voor de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de kennis, expertise en systemen van het team van de module Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland. De opdrachtverlening, aansturing en aansluiting in de uitvoering ligt bij de negen afzonderlijke gemeenten die deelnemen aan het programma Participatie. 

Heeft u vragen over de uitvoering van het contractmanagement? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens:
Joep Buskens
Contract- en relatiemanager a.i.

Mobiel    : 06 34850212
e-mail     : joep.buskens@inkoopsdcg.nl

Cookie-instellingen