Roel, Hugo & Marco - Werkgeversservicepunt | WSP

Roel Lugtmeijer Teammanager Beheer & Logistiek Brandweer Gelderland Midden / VGGM van Brandweer Velp. Sinds begin 2017 heeft hij drie Wajongers is dienst als ondersteuning op verschillende kazernes. Marco Peelen is een van hen en wordt dagelijks begeleid door Hugo de Koning op de brandweerkazerne in Velp en dat gaat supergoed.
De Brandweer Gelderland-Midden is onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Ze zien het als hun maatschappelijke plicht om ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Marco, een Wajonger, krijgt hier een kans en dat bevalt alle partijen heel erg goed.

Roel Lugtmeijer, Teammanager Beheer & Logistiek Brandweer Gelderland Midden / VGGM

Wat betekent de participatiewet voor u en hoe geeft u daar invulling aan?
“VVGM heeft besloten invulling te geven aan de wet participatie omdat wij sowieso vinden dat wij een maatschappelijke rol, een maatschappelijke verantwoording hebben om te zorgen dat ook voor deze mensen een plek in de arbeidsmarkt is”. 

Wat betekent werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor uw organisatie?
“Door te kijken waar mogelijkheden in ons bedrijf zijn, waar werk blijft liggen. En te kijken of daar gericht plekken te creëren zijn om een aantal mensen vanuit deze wet bij ons aan het werk te zetten. Zij leveren ook gewoon toegevoegde waarde in het functioneren van onze organisatie.”
“Ik zie heel veel enthousiasme bij de mensen die we nu hebben rondlopen. En wat meer en persoonlijker: “Ik ben zelf vader van een zoon die Wajong heeft. Ik wil hem nooit in mijn eigen organisatie hebben, maar ik hoop ongelooflijk dat hij met al zijn talent een werkgever tegenkomt die zegt, joh, jou geef ik die kans! En dan heb je een prima kracht aan hem. En ik zie dat dus ook bij de mensen die ik die kans gegeven heb”.

Ik sta voor een baan, omdat...
“…. Ik denk dat het heel belangrijk is dat deze groep een kans krijgt om een bijdrage te leveren. En daarmee ook gewoon stomweg trots kunnen zijn op wat zij doen.”

Tips voor werkgevers?
“Waar ik tegenaan gelopen ben is dat wij als management heel enthousiast waren, dit gaan we doen! Maar dat de mensen die het feitelijk moeten gaan doen, de coördinatoren BNL, dat je hen heel goed meeneemt in je keuze. “Waarom willen we dit?” “Wat verwachten we van jou als begeleider?”, en “Wat komt er op jullie af?”.
Dat is iets dat ik, als ik het opnieuw zou doen, meer aandacht zou geven. Je moet eerst echt werken aan het creëren van draagvlak en dat doe je door te luisteren naar de mensen die de begeleiding van deze mensen op zich gaan nemen. Wat zijn hun vragen en wat hun is zorg. Maak afspraken met elkaar”.

Hugo de Koning, teamleider Beheer & Logistiek

“Het werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt was heel nieuw voor ons. We hebben in de beginfase contact gehad met diverse instanties hierover. De jongen die nu hier bij ons loopt, Marco Peelen, was direct enthousiast ‘dit vind ik helemaal super. En ‘de brandweer was vroeger mijn hobby’.

Hoe gaat u te werk?
“Het heeft mij verrast want ik had vooraf een heel ander beeld voor ogen wat ik kan verwachten. Het is helemaal niet zo dat je mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt constant in de gaten moet houden, helemaal niet. Tenminste, Marco in ieder geval niet. Je moet hem wel toetsen en sturen. Hij is inmiddels bijna een volwaardig medewerker, helemaal super”.

Wat uw jouw ervaring met de HARRIE training
“Vanwege de komst van Marco heb een ik HARRIE training gevolgd. De handvatten die ik daar heb meegekregen pas ik toe in de praktijk. Ik volg en ondersteun Marco waar dat nodig is. Ik loop er niet als een soort politieagent achteraan, maar kijk vanuit mijn ooghoeken mee. Als het nodig is stuur ik hem bij: ‘dat en dat, zou je dat willen doen?, Ja, heb je het begrepen?, Ja, ik heb het begrepen.’
En daarna zegt hij dat van “Is alles goed gegaan”?, en dan kijk ik van “het is goed gegaan”. En af en toe corrigeer ik hem.

Ik sta voor een baan, omdat...
“…….Marco Peelen hierdoor in de toekomst een beter perspectief heeft op de arbeidsmarkt.”

Marco Peelen, algemeen medewerker Beheer & Logistiek

“Nadat ik lange tijd thuis zat stuurde het UWV mij hier naartoe voor een vacature. Ik ben aangenomen en dat bevalt hartstikke goed. Wat ik het allerleukste hier vind zijn de collega’s. De begeleiding die ik van Hugo krijg gaat goed. We kunnen met elkaar lezen en schrijven. En ik kan altijd bij hem terecht.”

Wat vindt je van de kansen die je hier krijgt en wat is je droom voor de toekomst?
“De kansen vind ik hartstikke goed, ik ben heel blij hier. En ik vind dat meer bedrijven in Nederland mensen met een beperking of achterstand in dienst moeten nemen, want het zijn er zat. Mijn droom voor de toekomst is om hier vast in dienst te komen”.


Bekijk hier de film van Roel, Hugo en Marco
 

 

- Terug naar Home -