Doelgroepenregister - Werkgeversservicepunt | WSP

Het doelgroepregister is een landelijk gegevensbestand, waarin alle mensen (komen en behoren te) staan die vallen onder de Banenafspraak. U kunt bij UWV opvragen of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister staat en dus meetelt voor de Banenafspraak.

Wie staan in het doelgroepregister

In het doelgroepregister zijn de gegevens opgenomen van:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen, maar niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen
  • Mensen in de Wajong die kunnen werken
  • Mensen met een WSW-indicatie
  • Mensen met een WIW-baan
  • Mensen met een ID-baan

Gegevens

In het doelgroepregister zijn de volgende gegevens opgenomen:

  • Burgerservicenummer
  • Grondslag van opname in het register (Wajong, WSW,WIW, ID of Participatiewet)
  • Begindatum geldigheid registratie
  • Einddatum geldigheid registratie

Peildatum

Het doelgroepregister bevat in eerste instantie de gegevens die op 31 december 2012 bij UWV bekend waren. Wijzigingen in de periode daarna zijn er nu nog niet in verwerkt. Voor de Wajong-gegevens geldt als peildatum: 31 december 2013.
Vanaf 1 mei 2015 worden de gegevens in het doelgroepregister regelmatig bijgewerkt. Hoe vaak dat gebeurt, verschilt per doelgroep.

In ieder geval zolang iemand tot de doelgroep behoort, staat hij in het doelgroepregister. Behoort iemand niet meer tot de doelgroep? Dan blijft hij in het doelgroepregister staan tot het einde van het lopende jaar plus nog twee jaar daarna.

- Terug naar Home -