Participatiewet - Werkgeversservicepunt | WSP

Het doelgroepregister is een landelijk gegevensbestand, waarin alle mensen (komen en behoren te) staan die vallen onder de Banenafspraak. U kunt bij UWV opvragen of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister staat en dus meetelt voor de Banenafspraak.

 

 

 

 

Participatiewet en banenafspraak: wat betekenen ze voor u?

Participatiewet

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werk voorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Voortaan is er dus één regeling voor iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft. Het Werkgeversservicepunt biedt ondersteuning aan werknemers en ontzorgt daarbij werkgevers.

Banenafspraak en Quotumwet
Onderdeel van de Participatiewet is de Wet banenafspraak. Het doel van de banenafspraak is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Als het werkgevers in Nederland niet lukt om het afgesproken aantal banen te creëren, kan de Quotumwet in werking treden. Deze wet verplicht werkgevers met 25 werknemers of meer om een aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of anders een boete te betalen. Meer weten? Klik hier voor het Kennisdocument Banenafspraak en Quotumwet.

Uw rol als werkgever
Ook van u verwacht de overheid dat u kansen biedt aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Dat hoeft u niet alleen te doen. Wij helpen u met:
▪ kosteloos advies
▪ deskundige begeleiding
▪ aantrekkelijke subsidies en regelingen

- Terug naar Home -