Loonkostenvoordeel (LKV) - Werkgeversservicepunt | WSP

Neemt u een oudere werknemer of een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst dan kunt u jaarlijks een tegemoetkoming krijgen, het loonkostenvoordeel (LKV). Deze regeling gaat in op 1 januari 2018 en vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Ook bij herplaatsing van medewerkers met een arbeidsbeperking is LKV mogelijk.

Zo werkt het

 • De LKV is mogelijk bij het in dienst nemen van:
  • een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder
  • een uitkeringsgerechtigde met een arbeidsbeperking
  • personen die in de doelgroep banenafspraak vallen
  • iemand met een scholingsbelemmering
  • en ook wanneer u een werknemer met een arbeidsbeperking in uw bedrijf herplaatst
 • Uw werknemer voldoet aan de voorwaarden voor de LKV. Dit kunt u checken in de regelhulp premiekortingen en lage-inkomensvoordeel.
 • De hoogte van de LKV is afhankelijk van het aantal verloonde uren en de doelgroep waarin uw werknemer valt. Bereken uw voordeel in de calculator premiekortingen, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie.
 • U heeft een kopie van de doelgroepverklaring van uw werknemer nodig. Uw werknemer kan deze binnen 3 maanden na indiensttreding aanvragen bij de instantie waarvan hij een uitkering ontving. (Daarna kan het niet meer.)
 • Als u de kopie van de doelgroepverklaring heeft kunt u in de loonaangifte van de werknemer ‘ja’ aanvinken bij de indicatie LKV.

Overgangsregeling

Ontving u in 2017 premiekortingen voor een of meerdere werknemers. Dan komt u misschien in aanmerking voor een overgangsregeling. U kunt in het laatste aangiftetijdvak van 2017 aangeven of u van de overgangsregeling gebruik wil maken. Op de website van UWV vindt u meer informatie over de overgangsregeling.

Aan de slag

Loonkostenvoordeel

- Terug naar Home -