Informatie voor werkgevers - Werkgeversservicepunt | WSP

Neemt u een jongere in dienst van 18 tot en met 21 jaar die het minimumjeugdloon verdient? Dan kunt u jaarlijks automatisch in aanmerking komen voor het jeugd-LIV. Deze regeling gaat in op 1 januari 2018 en compenseert een werkgever voor het feit dat de loonkosten voor jongeren zijn gestegen door de verhoging van het minimumjeugdloon in 2017.

Neemt u een oudere werknemer of een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst dan kunt u jaarlijks een tegemoetkoming krijgen, het loonkostenvoordeel (LKV). Deze regeling gaat in op 1 januari 2018 en vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Ook bij herplaatsing van medewerkers met een arbeidsbeperking is LKV mogelijk.

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) komt met de volgende veranderingen voor werkgevers:

  • Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling voor werkgevers die een jongere, oudere of arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen.
  • Let op! De premiekortingen verdwijnen, voor werkgevers is er een overgangsregeling.
  • Ook voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar is er nu een lage inkomensvoordeel (LIV), dit wordt het jeugd-LIV genoemd.

- Terug naar Home -