WSP Midden-Gelderland Werkt DoorWij verbinden werkgevers met elkaar om de vraag naar en aanbod van werk op elkaar af te stemmen.

Welke initiatieven zijn er in mijn regio

Welke initiatieven zijn er in deze regio in mijn sector? En kan ik hier op aansluiten?

De Nederlandse economie wordt momenteel hard geraakt door de Coronacrisis. Ondernemers in sommige sectoren hebben hun deuren (verplicht) gesloten, terwijl andere (vitale) sectoren juist nu moeten blijven functioneren. UWV heeft een inventarisatie gemaakt van acute personeelstekorten en -overschotten. Klik hier voor een sectoraal overzicht. Dit overzicht brengt in beeld:

  • In welke sectoren sprake is van acute personeelstekorten/grote drukte
  • In welke sectoren mensen vanwege de maatregelen niet of veel minder kunnen werken
  • Welke platforms er zijn die verbindingen leggen tussen de huidige tekort- en overschotsectoren

Let op: collegiale uitleen van personeel tegen betaling kan gevolgen hebben voor uw recht op en/of de hoogte van uw NOW-uitkering.

Cookie-instellingen