'Ondernemen met een sociaal hart kan'Ali Deniz - de Gastronoom

Steunmaatregelen

Veel werkgevers worden hard getroffen door de coronacrisis. Daarom heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om u als werkgever zo goed mogelijk te ondersteunen. Op woensdag 20 mei 2020 heeft het kabinet 'Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie' aangekondigd.

Onderstaande links wijzen u de weg naar de maatregelen die op u van toepassing zijn en naar andere actuele informatie die voor u als werkgever relevant is.

Werkgevers die over een periode van 3 maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, kunnen sinds 1 maart 2020 een tegemoetkoming aanvragen. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is maximaal 90 procent van de loonsom, afgezet tegen het omzetverlies. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Belangrijk: De Belastingdienst roept op om snel de aangifte loonheffing in te dienen. Het UWV heeft de gegevens straks nodig bij de verwerking van uw aanvraag van de NOW. Indien nodig kunt u uitstel van betaling aanvragen.

Tip! Voor de aanvraag NOW is het nodig om uw omzetverlies op te geven. Deze rekenhulp voor omzetverlies kan u hierbij op weg helpen.

Meer over de NOW leest u hier.

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is bedoeld voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Gedupeerde ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- ontvangen om hun vaste lasten te kunnen betalen.

Meer over de TOGS leest u hier.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen, dan kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.

De regeling bestaat uit twee delen:

  • Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 3 maanden – die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Voor de regeling Tozo geldt een aantal voorwaarden. Check hier of de Tozo voor u geldt. Of lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Cookie-instellingen