Vanaf dag 1 op mijn plek! - Werkgeversservicepunt | WSP

TrudieHendriksLingewaard webSinds begin dit jaar is Trudie Hendriks werkzaam bij de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Lingewaard als administratief medewerker en ze is er helemaal op haar plek. ‘Het voelt hier echt als een warm bad’. Het werk past bij de kwaliteiten van Trudie, maar ook de werkomgeving en het team maken dat de gemeente Lingewaard ervoor zorgt dat het een fijne werkplek voor haar is. De kleinschaligheid bevalt haar erg goed. Trudie: ‘Ik vond het heel fijn dat ik rustig kon opstarten en ik goede ondersteuning kreeg. Inmiddels ben ik helemaal ingewerkt en heb ik ook nog een training gevolgd om me te specialiseren in de Participatiewet'.

TrudieHendriksEmilevanNassau Lingewaarddef 3

Waardering krijgen voor wat je doet is fijn

Trudie is verantwoordelijk voor de aanvragen van burgers om voorziening in levensonderhoud. Op de afdeling Werk & Inkomen wordt getoetst of iemand daarvoor in aanmerking komt en hoe die persoon weer zo snel mogelijkheid - eventueel met hulp - aan het werk kan komen. Er is dus veel affiniteit met de Participatiewet. En hoe mooi is het dat juist een medewerker vanuit Presikhaaf Bedrijven nu is toegevoegd aan dit team. Je zou bijna kunnen praten over een ‘ervaringsdeskundige’.Trudie checkt of alle benodigde papieren voor een aanvraag van een uitkering zijn aangeleverd en ook kloppen. Klopt alles dan maakt zij een afspraak voor de aanvrager met een inkomensconsulent.
Ook ondersteund Trudie waar ze kan bij de aanvragen voor bijzondere bijstand, aanvragen voor de meedoenregeling  en voert ze ook mutaties in uitkeringen uit. ‘Ik heb al zoveel weer geleerd hier. Ik durf nu beter mijn grenzen aan te geven en ook het ‘nee’ zeggen gaat mij goed af. Dat kan je alleen maar doen als je je fijn voelt binnen het team waar je werkt. Ik ben echt op mijn plek hier’, aldus Trudie.

Een goed netwerk is belangrijk

Na ruim 26 jaar in verschillende functies te hebben gewerkt bij Presikhaaf Bedrijven ging Trudie met haar werkcoach Liesbeth Kruijsen op sollicitatiegesprek bij de gemeente Arnhem. Ze had het gesprek met Cindy Frieswijk voor een sollicitatie bij het Klant Contact Centrum. Deze bleek helaas niet passend voor haar. Maar Cindy tipte haar collega van het team Belastingen over Trudie en zij bleek een passende vacature te hebben. Zo kon Trudie toch aan de slag bij de gemeente Arnhem.  
Na drie jaar kwam er een reorganisatie en was Trudie toe aan een nieuwe uitdaging. Ze besprak dit met haar afdelingshoofd en haar werkcoach van Presikhaaf Bedrijven. Zij hielden hun oren en ogen open voor Trudie. Voor alle partijen was duidelijk wat zij nodig heeft om goed tot haar recht te komen, en wat haar kwaliteiten zijn. Haar afdelingshoofd van de gemeente Arnhem legde contact met Cindy Frieswijk. Zij had ondertussen een overstap gemaakt en is accountmanager functiecreatie bij het WSP (Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland). Cindy herinnerde zich Trudie nog en ze tipte haar over een (mogelijk) passende vacature bij de gemeente Lingewaard, bij de afdeling Werk & Inkomen. En haar inschatting bleek te kloppen. Trudie ging samen met Cindy op gesprek en er was een match. Daarna ging het allemaal snel en bleek Trudie dit keer de meest geschikte kandidaat voor de functie!

TrudieHendriksLingewaard 17

We willen een goede werkgever zijn

Emile van Nassau, personeel en organisatie adviseur bij de gemeente Lingewaard, is projectleider Banenafspraak. Hij geeft aan: ‘Wij hebben tot nu banen gecreëerd in het schoonmaakteam, het serviceteam en nu dus ook bij de afdeling Werk & Inkomen. We investeren in goede begeleiding zodat plaatsingen ook succesvol kunnen zijn. We vinden het belangrijk om werknemers in de bedrijfscultuur op te nemen en uitdaging en ontwikkeling te bieden. We willen een goede werkgever zijn voor al ons personeel.’ Emile van Nassau, personeel en organisatie adviseur bij de gemeente Lingewaard, is projectleider Banenafspraak. 
We vinden het belangrijk om werknemers in de bedrijfscultuur op te nemen en uitdaging en ontwikkeling te bieden. We willen een goede werkgever zijn voor al ons personeel.’ Emile: ‘De samenwerking met het WSP is prettig. Je wordt als werkgever echt ontzorgt en je kunt met alle vragen over de verschillende regelingen bij, in dit geval Cindy, terecht. Ze heeft het hele traject van intake, de selectie tot aan de sollicitatiegesprekken goed begeleidt. Door haar oprechte feedback kom je tot succesvolle plaatsingen en dat is belangrijk’.

HARRIE training

Mede daarom heeft Emile een aantal medewerkers binnen het team Werk & Inkomen de zogenaamde HARRIE-training laten volgen. Deze training geeft medewerkers extra handvatten om hun collega’s uit de doelgroep goed te begeleiden. Deze ‘Harrie’s’ zijn goede aanspreekpunten voor hun collega's. ‘We vinden het belangrijk dat medewerkers hierop getraind worden, om medewerkers vanuit de doelgroep “een warm bad te kunnen bieden”, maar eigenlijk geldt dit voor ieder personeelslid’, aldus Emile. HARRIE staat voor de competenties: Hulpvaardig, Alert, Rustig, Realistisch, Instruerend en Eerlijk.

 

Geïnterviewde gemeente Lingewaard:
Trudie Hendriks, administratief medewerkster afd. Werk & Inkomen
Emile van Nassau, personeel en organisatie adviseur & projectleider Banenafspraak

- Terug naar Home -