Staatssecretaris Van Ark krijgt nieuwe regiocampagne 'Samen voor een Baan' aangeboden - Werkgeversservicepunt | WSP

 

Op maandag 20 januari bracht staatssecretaris Tamara van Ark (sociale zaken en werkgelegenheid) een werkbezoek aan de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland. Zij was te gast bij Intratuin Arnhem.
De staatssecretaris kwam op eigen verzoek naar de regio om zich te voeden met voorbeelden uit de praktijk en om te zien wat landelijk beleid in de praktijk betekent. Tijdens een rondleiding door Intratuin werd Van Ark geïnformeerd over diverse actuele onderwerpen en projecten uit de arbeidsmarktregio. Tevens kreeg zij de nieuwe regiocampagne 'Samen voor een Baan' aangeboden. Na afloop toonde van Ark zich onder indruk: “Ik zie dat het in deze regio heel goed lukt om samen te werken, dat blijkt ook uit de cijfers. De regio loopt voor in de uitvoering van de Banenafspraak. Alle betrokken partijen hebben heel scherp voor ogen wie de mensen zijn waar ze het voor doen. En die aandacht is waar het om gaat.”

Van Ark werd ontvangen door Marcel Hielkema (bestuurder Scalabor), Martien Louwers (wethouder gemeente Arnhem en tevens voorzitter van het Regionaal Werkbedrijf) en Ronald Haverkamp (wethouder gemeente Rheden en voorzitter van het Regionaal Portefeuillehoudersoverleg). Vervolgens ging zij in gesprek met het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland, Rijn IJssel, Scalabor en De Onderwijsspecialisten.

Verbeteren arbeidsbemiddeling

Met Angèle Welting, directeur van het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland, sprak Van Ark over de gestructureerde wijze waarop de regio zichzelf blijft verbeteren bij de bemiddeling van werkzoekenden.

Combinatiefunctionarissen als brug tussen school en werk
De Onderwijsspecialisten presenteerden de combinatiefunctionarissen. Deze functionarissen begeleiden jongeren naar een toekomstige werkplek. De combinatiefunctionaris zorgt er samen met het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland, de gemeente Arnhem en de werkgever voor dat de overgang van onderwijs naar een duurzame werkplek soepel verloopt.

Branchegerichte ontwikkeltrajecten
Werkgevers uit de zorgsector en de schoonmaak presenteerden de branchetrajecten die zij samen met Rijn IJssel en Scalabor gestart zijn. Deze trajecten bieden een opleiding en een baangarantie bij gebleken geschiktheid. Uniek aan deze aanpak is dat de sector gezamenlijk 110 banen garandeert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wet arbeidsmarkt in balans helpt niet iedereen
Tevens vroeg de regio aandacht voor de mogelijke negatieve effecten van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans op werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt. Door de nieuwe wet staat detacheren onder druk. In de praktijk blijkt dat werkgevers daar bij deze doelgroep minder snel toe over gaan omdat zij nog risico's zien.

Samen voor een Baan
Als afsluiting was er de lancering van de nieuwe regio-brede campagne “Samen voor een Baan”. Hans Hupkes (FNV) overhandigde de campagne aan de staatssecretaris, die deze vol lof in ontvangst nam. De nieuwe campagne is bedoeld om nog meer fysieke ontmoetingen te creëren tussen werkgevers en werkzoekenden om daarmee matches tot stand te brengen die anders niet tot stand waren gekomen. De campagne zal de komende periode verder vorm krijgen.

 

- Terug naar Home -