Ondernemers en gemeenten streven naar passend werk voor iedereen - Werkgeversservicepunt | WSP

rondledingEssilor1Zoveel mogelijk mensen aan een baan helpen. Welke arbeidscapaciteit iemand ook heeft. Dat is niet alleen goed voor de economie, maar ook voor de maatschappij. Met dit in het achterhoofd hebben zes Liemerse gemeenten en het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP) de handen ineen geslagen. Met een netwerkbijeenkomst en rondleiding bij marktleider brillenglazen Essilor in Zevenaar worden ook ondernemers enthousiast gemaakt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden.

Een van die ondernemers is Peter Koenders van Koenders Totaalbouw in Duiven. Hij vindt het belangrijk om mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer te hebben. ,,Het is een meerwaarde voor het bedrijf en voor de persoon zelf. Je ziet iemand groeien.” Echter, hij maakt wel een kanttekening. ,,Als ondernemer wil je wel duidelijkheid en weten dat het goed geregeld is als zo’n iemand toch een terugval krijgt.”

Bob Bergkamp, directeur van het Werkgeversservicepunt, snapt dit goed. ,,We zijn er ter ondersteuning van de ondernemers. We moeten er dan ook voor zorgen dat alle rompslomp weggenomen wordt en risico’s ingedekt worden. Klip en klaar.” Het WSP kan ondernemers helpen met het zoeken naar een geschikte kandidaat, maar ook met het creëren van banen voor mensen met een beperking. ,,Denk aan job carving. Je haalt onderdelen van de ene functie eruit en maakt er een nieuwe functie van. Zo kan iedereen doen waar hij goed in is.”

De reden waarom iemand een afstand tot de arbeidsmarkt heeft is divers. Het kan gaan om een zichtbare handicap, maar ook om een vorm van autisme waarbij regelmaat en duidelijkheid in een functie erg belangrijk zijn. Wethouder Peter Bollen van Doesburg heeft daar een mooie ervaring mee, zo vertelt hij tijdens de bijeenkomst. ,,Soms word je positief verrast. We hebben bij de gemeente sinds kort ook iemand werken die gebaat is bij structuur en rust. Ze werkt in het archief en doet dag in dag uit hetzelfde; werk dat ik niet vol zou houden. Maar zij is zo enthousiast en doet haar werk zo goed. Het past bij haar.” Dit soort voorbeelden en het uitwisselen van kennis en ervaring is precies de bedoeling van de bijeenkomst, benadrukt Stef Bijl, wethouder participatie van de gemeente Zevenaar. ,,We moeten samen proberen om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden. ‘Staan voor een baan’ gaat om maatschappelijke betrokkenheid.”

StaanvooreenBaan 11102017 Essilor 13StaanvooreenBaan 11102017 Essilor 21

Bij een beursgenoteerd bedrijf als Essilor wordt het wel steeds moeilijker om mensen met een beperking te plaatsen, aldus Josée Koreman, directeur HR Benelux. ,,De productie wordt minder. We hebben hier in Zevenaar nog de enige productieplant. Een heleboel dingen zijn geautomatiseerd. Je ziet nu meer computers dan mensen.” Neemt niet weg dat Essilor er wel naar streeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als potentieel werknemers te zien. ,,Maar je moet wel realistisch blijven. Goed kijken naar wat iemand kan, wat de mogelijkheden zijn en wat voor soort bedrijf het is.”

StaanvooreenBaan 11102017 Essilor 56StaanvooreenBaan 11102017 Essilor 67

Volgens Ben Derksen van de gemeente Rijnwaarden is begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking essentieel. De gemeente heeft een grote groep ‘groenwerkers’ overgenomen van sociaal werkbedrijf Presikhaaf. ,,Ze zijn nu gedetacheerd bij ons. Presikhaaf blijft verantwoordelijk voor de zorg en loonadministratie; wij hebben de aansturing en begeleiding overgenomen. Dat kost veel tijd en energie, maar er is een groot voordeel: de mensen blijven actief in hun eigen omgeving, ze zijn allemaal woonachtig in Rijnwaarden, en wij kunnen bepalen wat ze moeten doen die dag. Het vergt wat extra inspanning, maar dat is het waard.”

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk mensen met een beperking doorstromen naar regulier werk, zegt Wilfred Hekkers, directeur RSD de Liemers. ,,Mensen leveren allemaal een volwaardige prestatie, ieder op zijn eigen niveau. Het is mooi om iemand in dienst te hebben met een beperking. Je bedrijf als afspiegeling van de maatschappij.”

Benieuwd welke talenten u kunt inzetten? Kijk voor meer informatie op www.staanvooreenbaan.nu

Kader Sociaal Akkoord (bron website staan voor een baan/WSP)

In het Sociaal Akkoord dat werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid hebben afgesloten, hebben werkgevers beloofd om 100.000 werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak die sinds 1 januari 2015 is vastgelegd in de Participatiewet. Voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland is er de ambitie om 820 extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Tekstschrijfster: Sanne van den Biesheuvel, in opdracht van Liemerse gemeenten.

- Terug naar Home -