Meer banen en vacatures in Midden-Gelderland - Werkgeversservicepunt | WSP

waarliggendekansen regioinbeeldDe arbeidsmarkt verandert: de werkgelegenheid trekt aan, het aantal vacatures groeit en de werkloosheid daalt. Ook wordt de arbeidsmarkt steeds flexibeler en hebben technologische veranderingen hun weerslag op de arbeidsmarkt. Nieuwe beroepen en banen ontstaan, terwijl er ook werk verdwijnt en er andere –vaak hogere– eisen worden gesteld aan personeel. De banengroei is omvangrijk genoeg om de werkloosheid te laten dalen, maar niet sterk genoeg om kansen aan iedereen te bieden. De tweedeling op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren toegenomen.

De sterkste positie op de arbeidsmarkt is er voor vakspecialisten in de ICT, techniek en de zorg. Werkenden in deze richtingen hebben weinig moeite hun baan te behouden, werkzoekenden beschikken over een gunstige concurrentiepositie. Tegelijkertijd zijn er groepen werkzoekenden met een structureel slechtere arbeidsmarktpositie. Dit geldt bijvoorbeeld voor laagopgeleiden, werkzoekenden in specifieke beroepsrichtingen, arbeidsbeperkten en 55-plussers.

waarliggendekansen regioinbeeld 

De economie groeit. Hierdoor trekt ook in Midden-Gelderland de werkgelegenheid in vrijwel alle sectoren aan. Het aantal vacatures groeit fors.

  • Voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland verwacht UWV dat het aantal banen van werknemers in de periode 2017-2018 met gemiddeld 1,8% per jaar toeneemt tot 181.000. Dat ligt iets onder de landelijke groei van het aantal banen met 2,1% per jaar. Dit komt vooral doordat sterk groeiende dienstverlenende sectoren (ICT, zakelijke dienstverlening), maar ook sectoren als bouwnijverheid en groothandel naar verhouding in de regio minder vertegenwoordigd zijn dan landelijk.
  • De meeste nieuwe banen –in absolute aantallen gezien -ontstaan in 2018 in zorg & welzijn, hoewel binnen deze sector wel een aantal branches met krimp te zien zijn. Daarna volgen overige zakelijke dienstverlening (waar ook de uitzendbranche onder valt), specialistische zakelijke dienstverlening, detailhandel en bouwnijverheid.
  • In 2016 ontstonden in de regio 20.000 vacatures, gemiddeld €1.700 per maand. In de eerste helft van 2017 ligt het aantal ontstane vacatures hoger dan in de eerste helft van 2016.UWV verwacht dat de vacaturemarkt in 2017 en2018 blijft groeien.

WW daalt, bijstand neemt toe

Eind 2016 telt de potentiële beroepsbevolking in Midden-Gelderland 292.000 personen. Hiervan ontvangt een deel een sociale zekerheidsuitkering, zoals WW, bijstand of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

  • In Midden-Gelderland hebben relatief meer mensen een uitkering dan landelijk. Dat geldt zowel voor de WW en de bijstand als voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Midden-Gelderland is in 2016 gedaald tot 10.600, dit is 9% minder dan een jaar eerder. Verwacht wordt dat in 2017 de WW in Midden-Gelderland met 19% verder daalt.
  • Eind 2016 waren er in Midden-Gelderland 12.980 mensen met een bijstandsuitkering. Een jaar eerder waren dat er 12.210, een toename met 6,3%. Landelijk was de stijging in 2016 kleiner met 3,5%.
  • Landelijk gezien komt de stijging vooral door nieuwe wetgeving en de toestroom van asielzoekers.
  • In 2016 stroomden in Midden-Gelderland 720 mensen in aansluiting op de WW door naar de bijstand, een doorstroompercentage van 6,5%. Vanuit de bijstand gezien is dit een belangrijk deel van de nieuwe uitkeringen. Het gaat dan bijna om een vijfde van het aantal nieuwe bijstandsontvangers.

 

Klik hier voor de samenvatting Regio in Beeld 2017 Midden-Gelderland

Klik hier voor het volledige rapport Regio in Beeld 2017 Midden-Gelderland

- Terug naar Home -