Ervaringenmeldpunt Banenafspraak geopend - Werkgeversservicepunt | WSP

Ervaringenmeldpunt 300x180Werkgevers die banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking lopen in de praktijk tegen veel bureaucreatie aan. Vanaf begin september kunnen zij hun ervaringen melden bij een nieuw meldpunt. Ze kunnen daar terecht met suggesties voor verbeteringen van regelgeving en voor praktische ondersteuning. Concrete overheidsregels die knellen kunnen worden gemeld. Werkgevers die banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking lopen in de praktijk tegen veel bureaucreatie aan. 

De ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO hopen door het Ervaringenmeldpunt beter zicht te krijgen op de per regio verschillende werkgeversdienstverlening, en knelpunten te kunnen oplossen. Met de uitkomsten van het Ervaringenmeldpunt moeten overheden handvatten krijgen om zaken te harmoniseren en dienstverlening te bieden die beter aansluit op de vraag van de ondernemers. 

De Banenafspraak

In de Banenafspraak zijn overheid, werkgeversorganisaties en werknemersvertegenwoordigers overeen gekomen tot 2026 125.000 banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Tot eind 2016 zijn 22.554 banen gecreëerd. Daarmee ligt de Banenafspraak cijfermatig op schema, maar in de praktijk blijken bureaucratie en (regionaal verschillende) regels in de weg te staan van een snelle opmars van het aantal banen. 

Eerder signaleerden de initiatiefnemers dit al in het Tienpuntenplan dat dit voorjaar verscheen. De reacties hierop zijn aanleiding om de praktijkervaringen van werkgevers nog breder in beeld te brengen. Concrete voorbeelden uit de praktijk zijn nodig om duidelijk te maken voor welke zaken verbetering nodig is. Ook komen de slimste out-of-the-box oplossingen vaak van de werkvloer. 

Telefonisch en e-mail

Werkgevers kunnen hun ervaringen over dienstverlening, suggesties voor verbeteringen en andere opmerkingen telefonisch en via internet doorgeven. Het Ervaringenmeldpunt is telefonisch op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur te bereiken via 088 – 888 66 87. Dit is een gratis nummer en staat open voor alle werkgevers, ook als zij niet aangesloten zijn bij VNO-NCW, MKB-Nederland of LTO. Via de website opnaarde100000banen.nl kan dag en nacht een formulier worden ingevuld.

- Terug naar Home -