Werkgevers zetten handtekening onder initiatief Inclusief Werkgeven Midden-Gelderland - Werkgeversservicepunt | WSP

OndertekeningIWMG892017
Op vrijdag 8 september hebben een aantal werkgevers uit de regio Midden-Gelderland op symbolische wijze een intentieverklaring ondertekend tijdens het event OndernemerLive in de Melkfabriek in Arnhem. Hiermee geven zij aan zich te willen inzetten om zo veel mogelijk werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Wethouder Ine van Burgsteden van de gemeente Arnhem, zette samen met een aantal andere werkgevers, haar handtekening onder deze samenwerking.

Landelijk zijn er afspraken gemaakt over het bieden van werk aan mensen met een arbeidsbeperking. De zogenaamde banenafspraak uit het Sociaal Akkoord. Een groot aantal werkgevers in Midden Gelderland hebben deze handschoen opgepakt en met elkaar afgesproken om hier samen in op te trekken.

Deze werkgevers

  • doen hun uiterste best om binnen eigen organisaties zo veel mogelijk werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking;
  • zijn bereid om kennis met elkaar te delen en elkaar desgewenst te helpen met advies, meedenken, etc. voor het oplossen van eventuele knelpunten daarbij;
  • willen als ambassadeur optreden naar andere werkgevers om ook daar de banenafspraak (hoger) op de agenda te krijgen.

en noemen hun samenwerking Inclusief Werkgeven Midden Gelderland.

 OndertekeningIWMG892017 1

OndertekeningIWMG892017 2

Deelnemers aan Inclusief Werkgeven Midden-Gelderland zijn:  Alliander, Cito, Dirkzwager advocaten en notarissen, Enspiratie, EW Facility Services, Gemeente Arnhem, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Nederlands Openluchtmuseum, Nuon, Onderwijsspecialisten, Peeze, Presikhaaf Bedrijven, Presikhaaf Schoolmeubelen, Provincie Gelderland, Rijnstate, SMB Willems, UWV, VGZ en Visser Duiven.

OndertekeningIWMG892017 3

Het Werkbedrijf Midden Gelderland en het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland ondersteunen dit initiatief door de regionale campagne ‘Staan voor een baan, gaan voor een baan’. Deze campagne brengt de banenafspraak onder de aandacht van de werkgevers in onze regio.

De aanleiding

In 2013 is het Sociaal Akkoord gesloten. In dit akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over banen voor mensen met een beperking: de zogenaamde Banenafspraak. Onze bedrijven hebben de ambitie om gezamenlijk een steentje bij te dragen aan de realisatie daarvan. Ooit begonnen als een initiatief van een beperkt aantal werkgevers, met als slogan: doen is het beste denken. Daarmee aangevend dat we niet alles helemaal uitdenken en in praten blijven hangen, maar dat we aan de slag gaan.  En eventuele hindernissen tijdens het werken proberen op te lossen. Inmiddels hebben zich steeds meer werkgevers bij dit initiatief aangesloten.

We hebben elkaar deelgenoot gemaakt van onze inspanningen, onze successen en onze op te lossen problemen. We hebben geconstateerd dat het samenwerken met elkaar helpt om onze ambities te realiseren. Daarom gaan we verder met onze samenwerking. Onder een nieuwe naam, met een vertrouwde slogan.

- Terug naar Home -