Nieuws - Werkgeversservicepunt | WSP

In veel gemeenten bedraagt het sociaal domein inmiddels een fors deel van het beschikbare budget. Wilt u weten hoe uw gemeente regionaal samenwerkt voor de inwoners op het gebied van het sociaal domein? Op maandagavond 10 september 2018 of donderdagavond 13 september 2018 zijn de raadsleden van de 11 gemeenten van regio centraal Gelderland van harte uitgenodigd om nader kennis maken met de MGR sociaal domein centraal Gelderland (MGR SDCG) en haar modules.

webdeveloper WSP aanhefDe belangrijkste taken van een Python Backend Developer zijn over het algemeen: Ontwikkelen, onderhouden, testen en verbeteren van websites, webapplicaties, interfaces en andere online toepassingen in een op Python en Django gebaseerde ontwikkelstraat. Denk je nu nee toch maar niet of klinkt het je als muziek in de oren om hiervoor te worden opgeleid? Meld je aan voor de selectie voor een opleidingstraject, met behoud van uitkering, voor 3 maanden met baangarantie.

HFGastvrijtalentHorecabedrijven in Arnhem en omgeving hebben behoefte aan gediplomeerde gastheren, gastvrouwen en koks. Wilt u graag werken en leren in de horeca?

Voor wie?
Speciaal voor Arnhemmers met een Participatiewet uitkering en voor mensen met een Wajong uitkering is het werk/leer programma Gastvrij Talent ontwikkeld. In de horeca liggen mooie kansen!

Tussen eind 2012 en het vierde kwartaal van 2017 hebben werkgevers 36.968 extra banen gerealiseerd in het kader van de banenafspraak: 26.196 extra banen via een regulier dienstverband en 10.772 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Daarnaast werkten eind vorig jaar 1.184 personen op een beschutte werkplek. Dit blijkt uit de vandaag verschenen kwartaalrapportage banenafspraak en beschut werk van UWV.

logo transparantExtra aandacht in Midden-Gelderland van werkgevers voor werknemers met afstand tot arbeidsmarkt 

Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt maken steeds vaker deel uit van het personeelsbestand van bedrijven in de regio Midden-Gelderland. Het bieden van arbeidsplaatsen aan mensen met een arbeidsbeperking is onderdeel de Banenafspraak en inmiddels bij veel bedrijven en overheidsinstellingen vanzelfsprekend. Op donderdag 29 maart zet Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland daarom werkgevers die zich inzetten op het gebied van inclusief ondernemen in het zonnetje.

Een beter perspectief op een reguliere baan voor mensen met een arbeidsbeperking en zoveel mogelijk mensen die meedoen in de samenleving. In september 2017 heeft het kabinet besloten het quotum voor de banenafspraak voor de sector overheid en onderwijs te activeren. Het wettelijk quotum voor de banenafspraak voor het jaar 2018 is vastgesteld op 1,93%. Dit betekent dat 1,93% van de verloonde uren van de organisatie in 2018 moet bestaan uit banen voor mensen uit met een arbeidsbeperking, de doelgroep voor de banenafspraak.

Daarom organiseert het WSP een Inspiratiesessie op 6 juni die speciaal is bedoeld voor werkgevers in het onderwijs en hoe invulling te kunnen geven aan de banenafspraak binnen hun organisatie.

Na een aantal jaren van krimp, is er weer banengroei in de zorg. UWV verwacht dat het aantal banen in de sector dit jaar stijgt tot ongeveer 1,1 miljoen, een toename van 1,5 procent. In het kader van de Week van Zorg en Welzijn openen vanaf vandaag veel zorginstellingen hun deuren om te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Dit is een mooie kans voor werkzoekenden om de zorg te ontdekken.

Het verlies van banen was de afgelopen jaren het grootst in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Hier wordt de komende jaren weer een relatief sterke groei verwacht, omdat er extra middelen zijn vrijgemaakt om de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren. Ook de kinderopvang groeit sterk. Het aantal vacatures in de kinderopvang is in een jaar tijd verdubbeld, naar meer dan 400 vacatures per maand in 2017.

- Terug naar Home -