Nieuws - Werkgeversservicepunt | WSP

Na een aantal jaren van krimp, is er weer banengroei in de zorg. UWV verwacht dat het aantal banen in de sector dit jaar stijgt tot ongeveer 1,1 miljoen, een toename van 1,5 procent. In het kader van de Week van Zorg en Welzijn openen vanaf vandaag veel zorginstellingen hun deuren om te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Dit is een mooie kans voor werkzoekenden om de zorg te ontdekken.

Het verlies van banen was de afgelopen jaren het grootst in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Hier wordt de komende jaren weer een relatief sterke groei verwacht, omdat er extra middelen zijn vrijgemaakt om de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren. Ook de kinderopvang groeit sterk. Het aantal vacatures in de kinderopvang is in een jaar tijd verdubbeld, naar meer dan 400 vacatures per maand in 2017.

Werkgevers staan te springen om mbo-ers. Het aantal mbo-vacatures is fors aan het toenemen. In de periode maart tot en met augustus van 2017 ontstonden ruim 248.000 vacatures op mbo-niveau, 20% meer dan in dezelfde periode in 2016. De meeste mbo-ers zijn nodig in de sectoren Gastvrijheid, Retail en Zorg. Doordat het beter gaat op de arbeidsmarkt, neemt het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvraagt bij UWV met bijna een kwart af. Met name vanuit de detailhandel, gezondheidszorg en bouwnijverheid doen minder jongeren een beroep op een uitkering. Dit blijkt uit onderzoek van SBB en UWV.

Sinds het voorjaar van 2016 is er een groeiend tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Steeds meer transportbedrijven worden hierdoor belemmerd in hun bedrijfsvoering. In bijna alle regio’s van Nederland is er een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs. Dit blijkt uit een analyse door UWV van de beroepsgroep. De spanningsindicator van UWV geeft de verhouding tussen openstaande vacatures en werkzoekenden in de WW weer. Hoe minder werkzoekenden er zijn, en hoe meer vacatures, hoe krapper de arbeidsmarkt. Voor werkzoekenden zijn er op dit moment volop kansen om aan de slag te gaan als vrachtwagenchauffeur. Vooral in het binnenlandse vervoer zijn er veel chauffeurs nodig.

Terwijl het aantal vacatures in de techniek toeneemt, groeit het tekort aan technici. Steeds meer vacatures zijn moeilijk vervulbaar. Ook in Gelderland blijft er de komende jaren behoefte aan vakmensen in de techniek. UWV en de Werkgeversservicepunten werken steeds meer samen met werkgevers om werkzoekenden om te scholen naar een beroep in de techniek, vaak met baangarantie.

Techniek is een belangrijke motor van de economie: landelijk werken 1,2 miljoen mensen in een technisch beroep. Alleen in de bedrijfseconomische en administratieve beroepen werken nog meer mensen. Dit blijkt uit een factsheet van UWV over technische beroepen. In het derde kwartaal van 2017 ontstonden er in heel Nederland 61.000 nieuwe vacatures voor technische en bouwberoepen. In vijf Gelderse arbeidsmarktregio’s samen waren dat er 5.700. Het gaat hier om de regio’s Achterhoek, FoodValley, Midden-Gelderland, Rijk van Nijmegen en Rivierenland.

Per 1 januari 2018 verandert een aantal regels op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat geldt onder andere voor regels over arbeidsomstandigheden, kinderopvang de Wajong en de Wet minimumloon.

Tussen eind 2012 en het derde kwartaal van 2017 hebben werkgevers 24.155 extra banen via een regulier dienstverband en 8.988 extra banen via een uitzendcontract of detachering gerealiseerd in het kader van de banenafspraak. Dit is iets boven de doelstelling van 33.000 extra banen die is geformuleerd voor heel 2017. Dit blijkt uit de vandaag verschenen kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk van UWV.

Uit de rapportage beschut werk blijkt dat tot en met 30 juni 2017 1.263 mensen een positief advies beschut werk ontvingen van UWV. 58% hiervan (735 mensen) had drie maanden later, aan het einde van het derde kwartaal van 2017, een baan.

6e Harrietraining uitgereikt klDit jaar zijn er ruim 80 werknemers opgeleid tot Harrie, een collega die een collega-werknemer met een arbeidsbeperking op de werkvloer ondersteunt en begeleidt. Op 7 december ontvingen deelnemers van de zesde en tevens laatste groep van dit jaar hun certificaten.
De vijftien deelnemers aan de zesde training komen van: Cycloon Post Arnhem, De Buutplek, Dreamdresses, Deepyacht, Gemeente Arnhem, HAN, Makro Duiven, Move-UP BV, Steentjes Veehouderij , Van der Valk Arnhem, UWV en Ziekenhuis Rijnstate.

- Terug naar Home -

Facebook

Twitter

LinkedId

YouTube

Ins