Nieuws - Werkgeversservicepunt | WSP

6e Harrietraining uitgereikt klDit jaar zijn er ruim 80 werknemers opgeleid tot Harrie, een collega die een collega-werknemer met een arbeidsbeperking op de werkvloer ondersteunt en begeleidt. Op 7 december ontvingen deelnemers van de zesde en tevens laatste groep van dit jaar hun certificaten.
De vijftien deelnemers aan de zesde training komen van: Cycloon Post Arnhem, De Buutplek, Dreamdresses, Deepyacht, Gemeente Arnhem, HAN, Makro Duiven, Move-UP BV, Steentjes Veehouderij , Van der Valk Arnhem, UWV en Ziekenhuis Rijnstate.

rondledingEssilor1Zoveel mogelijk mensen aan een baan helpen. Welke arbeidscapaciteit iemand ook heeft. Dat is niet alleen goed voor de economie, maar ook voor de maatschappij. Met dit in het achterhoofd hebben zes Liemerse gemeenten en het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP) de handen ineen geslagen. Met een netwerkbijeenkomst en rondleiding bij marktleider brillenglazen Essilor in Zevenaar worden ook ondernemers enthousiast gemaakt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden.

Ervaringenmeldpunt 300x180Werkgevers die banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking lopen in de praktijk tegen veel bureaucreatie aan. Vanaf begin september kunnen zij hun ervaringen melden bij een nieuw meldpunt. Ze kunnen daar terecht met suggesties voor verbeteringen van regelgeving en voor praktische ondersteuning. Concrete overheidsregels die knellen kunnen worden gemeld. Werkgevers die banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking lopen in de praktijk tegen veel bureaucreatie aan. 

waarliggendekansen regioinbeeldDe arbeidsmarkt verandert: de werkgelegenheid trekt aan, het aantal vacatures groeit en de werkloosheid daalt. Ook wordt de arbeidsmarkt steeds flexibeler en hebben technologische veranderingen hun weerslag op de arbeidsmarkt. Nieuwe beroepen en banen ontstaan, terwijl er ook werk verdwijnt en er andere –vaak hogere– eisen worden gesteld aan personeel. De banengroei is omvangrijk genoeg om de werkloosheid te laten dalen, maar niet sterk genoeg om kansen aan iedereen te bieden. De tweedeling op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren toegenomen.

OndertekeningIWMG892017
Op vrijdag 8 september hebben een aantal werkgevers uit de regio Midden-Gelderland op symbolische wijze een intentieverklaring ondertekend tijdens het event OndernemerLive in de Melkfabriek in Arnhem. Hiermee geven zij aan zich te willen inzetten om zo veel mogelijk werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Wethouder Ine van Burgsteden van de gemeente Arnhem, zette samen met een aantal andere werkgevers, haar handtekening onder deze samenwerking.

OperatorsDe toenemende vraag, de moeilijkheid gekwalificeerde operators te vinden, hebben ertoe geleid dat het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland samen met Werk en Vakmanschap en opleider Litop een leer-/werkproject heeft opgezet. Na een selectieprocedure en een assessment zullen deze kandidaten worden opgeleid tot Operator A met een doorstroommogelijkheid naar Operator B.

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013). 100.000 in de marktsector die in 2026 gerealiseerd moeten zijn en 25.000 bij de overheid die in 2024 gerealiseerd moeten zijn. De banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers in de sector overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden.

- Terug naar Home -

Facebook

Twitter

LinkedId

YouTube