Actueel - Werkgeversservicepunt | WSP

Hier staat actuele informatie over het Werkgevers Servicepunt Midden-Gelderland.

 

NewsButton         Activiteiten WSP          agendabutton              KansberoepenButton

 

NIEUWS - > Hier staat het laatste actuele nieuws.

ACTIVITEITEN - > Hier vind je een overzicht van de activiteiten die worden georganiseerd.

AGENDA -> Hier staat een overzicht van activiteiten die door ons wordt georganiseerd of waaraan wij deelnemen.

KANSBEROEPEN - > Hier staat overzicht van beroepen waarnaar op dit moment veel vraag naar is of in de komende jaren wordt verwacht.

- Terug naar Home -